Tag vikram singh chauhan in yehh jaadu hai jinn ka